DKK Dyskusyjny Klub Książki

yskusyjny Klub Książki to grupa osób, które spotykają się i rozmawiają o książkach, wymieniają się spostrzeżeniami, dzielą refleksjami, dyskutują o literaturze, pisarzach, poetach, nowościach wydawniczych oraz gatunkach literackich. Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i omawiają zagadnienia dotyczące konkretnej książki.
Spotkania te są również okazją do nawiązywania kontaktów, nowych znajomości oraz tworzenia społeczności. Warto podkreślić, że do Klubu można dołączyć w każdej chwili.
W naszej bibliotece  istnieje  klub  dla dorosłych. Moderator Renata Kopacz. Zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca.

 

DKK 30 września 2021

http://biblioteka.muszyna.pl/pl/268/4629/dyskusyjny-klub-ksiazki.html

 

DKK 28 października 2021

http://biblioteka.muszyna.pl/pl/268/4630/dyskusyjny-klub-ksiazki.html