Prezentacja wydawnictw z XIX w. ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie

Do końca lipca  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie można podziwiać najstarsze XIX wieczne wydawnictwa ze zbiorów biblioteki z lat 1864-1898. . Zadziwia różnorodność pieczątek : Powiatowa Biblioteka Nauczycielska w Muszynie, Czytelnia Miejska TSL im. Władysława Jagiełły, Czytelnia im. T. Kościuszki, Czytelnia im. Józefa Piłsudskiego, Koło Mieszane Tow. Szkoły Ludowej w Piwnicznej, Biblioteka Miejska w Muszynie. Czytelne są również ślady poprzednich właścicieli lub darczyńców : Henryka Mazura, K. Steckiego, F. Marienberga oraz znanego muszyńskiego aptekarza Teofila Dziembowskiego. Książki te trafiły do naszego księgozbioru w latach 1947 - 1949, a ta najstarsza z 1864 r. - w 1991 r. jako dar czytelnika. Niezwykle ciekawe są miejsca wydania niniejszych publikacji : Lwów (3), Petersburg(1), Złoczów (3) oraz Warszawa (3) i Kraków (1). Kolejna prezentacja cennych publikacji nastąpi w sierpniu. i nawiązywać będzie do roku wybuchu I Wojny Światowej.