Strofami i obrazami na przełaj - spotkanie z autorką i malarką Halszką Podgórską-Dutką

W sobotę 7 marca o godzinie 16.00 zapraszamy miłośników poezji i malarstwa na spotkanie z Halszką Podgórską-Dutką. 

Halszka /Halina/ Podgórska-Dutka urodziła się w Tarnowie w rodzinie repatriantów kresowych z Wołynia. Od trzynastego roku życia przebywa, uczy się, pracuje i tworzy( do dziś) w Krakowie. Posiada wykształcenie artystyczne i uniwersyteckie, co odpowiadało jej potrzebie połączenia muzycznej praktyki( wykonawcy i pedagoga) z naukową myślą teoretyczną muzykologii.                             

Już w czasie studiów pozostawała w kręgu oddziaływania wybitnych literatów i artystów plastyków( jak towarzysza życia Leszka Dutki)i ich artystycznych wytworów. Od lat siedemdziesiątych rozpoczęła własną aktywność literacką, malarską oraz ceramiczną. Organizując z czasem spotkania autorskie, często łączy je z wernisażami prac malarskich, których reprodukcje później towarzyszą jej wierszom w książkowych publikacjach. Od lat dziewięćdziesiątych u.w. należy do ugrupowań twórczych(ZKPSW, MSTK i literackiego związku IUW)Zorganizowała wiele wystaw prac malarskich, indywidualnych i zbiorowych. Ma na koncie dziewięć tomików poetyckich(Miniatura), kilka zbiorów prozy(m.in. Mamiko), eseje o sztuce, zbiór myśli, dzienniki, liczne publikacje w almanachach i inne. Okresowo publikowała recenzje z nowo wydanych książek (ŻLit)),teksty o sylwetkach twórczych artystów plastyków(pisarze.pl). Jej teksty były wyróżnione i nagradzane(ZLPPoznań1986), otrzymała także nagrodę za całokształt jej działalności na polu kultury w zakresie kilku dyscyplin sztuki(2018).Pisząc daje wyraz swemu zainteresowaniu współczesnością, a w niej, temu, co trudne i niezauważalne. Z dociekliwością poszukuje języka zdolnego objąć i wyrazić to, co jest solą obecnego czasu i prawdziwym zarzewiem rozwoju na miarę komplikujących się w zderzeniu z „wirtualną autonomią masy”-zadań poszukującej twórczej jednostki.                                                                                                                              Prezentowany w promocji tomik „Strofami na przełaj”, złożony jest z krótkich zestawów wierszy wybranych z wszystkich dotychczas wydanych tomików poetyckich, zawiera teksty biograficzne i elementy małej prozy, a także esej o twórczości autorki samego wydawcy Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty i w ten sposób całościowo może przybliżyć przebieg działalności i profil twórczy Halszki Podgórskiej-Dutki. A trzeba też już na wstępie powiedzieć, że pierwszych lekcji poezji udzielał jej swą obecnością sam mistrz /upamiętniony w Muszynie/ Jerzy Harasymowicz, jako, że ten wielki poeta był bliskim przyjacielem jej artystycznego męża i był czas kiedy często gościł w ich pracownianych podwojach, racząc wciąż nowymi wierszami i poematami.                                                      Obrazy tu przedstawiane powstawały w różnych okresach czasu, malowane od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, są świadectwem ewolucji drogi twórczej, od abstrakcji poprzez rodzaje indywidualistycznego symbolizmu czy ekspresjonizmu, po różne stopnie przybliżania się do sztuki przedstawiającej, dla twórcy jednakowo bliskiej.                                                                                                              

Dla autorki-kontemplacja współczesnego świata i kreatywny w nim udział człowieka, jest wewnętrznym powodem twórczej aktywności. Uprawianie kilku dyscyplin sztuki, wraz z postulowaną poetyckim sercem wszechstronnością, należy jakby do profilu twórczego autorki, która szuka głębszego widzenia życia i widzi jego możliwość w synchronicznej, złożonej z wielu aspektów realizacji, refleksji artystycznej.