Wokół badań nad historią łemkowszczyzny.

29 stycznia (środa) o godzinie 17.00 zapraszamy do Biblioteki Miejskiej na spotkanie z autorką książki "Łemkowie. Między integracja a rozproszeniem (1918-1945)" dr Anną Wilk.

Książka poświęcona jest dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również poszukiwania tożsamości w sytuacji ukraińsko-polskiej rywalizacji o włączenie miejscowej ludności do własnej wspólnoty narodowej lub obywatelskiej. Porusza istotne kwestie, takie jak dezintegracja Łemków w wyniku wysiedleń w latach 1945–1947, a także asymilacja i akulturacja w warunkach państwa komunistycznego na ziemiach północnej
i zachodniej Polski. Poniższa publikacja jest próbą uchwycenia procesów historycznych i najważniejszych wydarzeń w dziejach tej ludności, które rzutowały na rozwój wspólnoty, by w końcu doprowadzić do dezintegracji i rozproszenia.

Książka trafiła na listę 5 najciekawszych nowości styczniowych w Księgarni Odkrywcy.