Nasze projekty

Lokalny Klub Kodowania - wypożyczenie 3 robotów Finch na okres wakacji (lipiec- sierpień), które zostały wykorzystane w zajęciach z kodowania w języku Scratch. Roboty wypożyczyliśmy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu Link do przyszłości. Okres realizacji projektu: lipiec-sierpień 2016 rok.

Odtwarzacz książki mówionej Czytak Plus - na podstawie umowy użyczenia wypożyczyliśmy ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca odtwarzacz ksiażki mówionej Czytak Plus, który nieodpłatnie udostępniamy naszym czytelnikom, szczególnie tym słabowidzącym i niewidomym. Każdy Czytak ma wgrane książki mówione z ngrane przez Stowarzyszenie. Okres realizacji projektu: lata 2015-2017.

 

Powódź! Pomagamy! - środki pozyskane z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach pomocy dla bibliotek, które ucierpiały podczas powodzi - kwota: 14 700,00 , okres realizacji projektu: rok 2010 ( z pozyskanych środków zakupiliśmy nowe regały biblioteczne dla Filii dla Dzieci i Młodzieży).

Akademia Orange dla bibliotek - środki pozyskane z Fundacji Orange na pokrycie kosztów darmowego dostępu do Internetu dla Użytkowników biblioteki w Filiach w Powroźniku i w Żegiestowie - kwota: 1 644,50 , okres realizacji projektu: rok 2010.

Program Rozwoju Bibliotek - pozyskaliśmy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: 3 zestawy komputerowe, 3 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner i ksero) i 3 cyfrowe aparaty fotograficzne .

Digitalizacja lokalnych czasopism muszyńskich: luty - czerwiec 2011 rok

Strefa Alternatywnych Sposobów na Wolny Czas: luty - czerwiec 2011 rok