Niesie mnie po lesie...Poetyckie spotkanie ze Stefanem Kudełko