Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem z przedszkolakami w Powroźniku, Muszynie i Żegiestowie