Łemkowie w Państwie Muszyńskim - spotkanie w Bibliotece w Powroźniku