O narodzie Łemkowskim - spotkanie w Bibliotece w Żegiestowie