Spotkanie z Barbarą Paluchową w Bibliotece w Żegiestowie