Spotkanie z cyklu Muszynianie -Muszynie

16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie odbyło się kolejne,  7. spotkanie z cyklu „ Muszynianie – Muszynie” poświęcone Władysławowi Bębynkowi w 130 rocznicę urodzin (1887-1941).
Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, wykład poprowadził prof. Kazimierz Przyboś, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Władysław Bębynek jest autorem pierwszej monografii nadpopradzkiego uzdrowiska,  wydanej w 1914 roku we Lwowie  pt. ” Starostwo muszyńskie własność biskupstwa muszyńskiego”. Ta cenna 75 - stronicowa publikacja dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie oraz on-line na stronie internetowej największej polskiej biblioteki cyfrowej Polona https://polona.pl/…/starostwo-muszynskie-wlasnosc-bisku…/3/…

Tym, którzy chcieliby sięgnąć do obszerniejszych materiałów na temat Władysława Bębynka ,  polecamy artykuł  Witta Kmietowicza w  Almanachu Muszyny 1998 oraz artykuł Henryka Stamirskiego w t. 13 w Rocznika Sądeckiego (1972) .

Galeria