Wystawa rysunków Jerzego Niedziałka

We wrześniu w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki w Muszynie gości wystawa rysunków Jerzego Niedziałka. Finisaż wystawy odbędzie się 30 września 2017 roku o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

Jerzy Niedziałek urodził się 24.07.1925 roku w Krakowie jako czwarte, najmłodsze, dziecko Walerii i Karola Niedziałka, oficera Wojska Polskiego.

W latach 1936–1938 był uczniem Gimnazjum św. Jacka w Krakowie.

Tuż przed wybuchem wojny wraz z rodziną zamieszkał w Muszynie,  w domu swojej babci Domiceli z rodu Bojarskich, który stał się jego domem na całe życie.

Jego ojciec zginął w okresie okupacji hitlerowskiej. Został wywieziony jako zakładnik muszyński w jednym z pierwszych transportów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

W latach 1943-1945 Jerzy Niedziałek był członkiem Armii Krajowej, wzorem swojego starszego brata Wojciecha. Jako kurier o pseudonimie „Buk” przeprowadzał górami osoby działające w konspiracji. Został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, a także Krzyżem Armii Krajowej i otrzymał stopień porucznika.

Po wojnie ukończył liceum i pomaturalną szkołę hotelarską. Całe dorosłe życie spędził w Muszynie silnie związany z tutejszym pejzażem i rodzinnym domem, będącym przez wiele lat turystycznym miejscem noclegowym. Był miłośnikiem przyrody, wyczulonym na poszanowanie fauny i flory oraz zachowanie tradycyjnej architektury wpisującej się harmonijnie w górski pejzaż. Został odznaczony srebrną odznaką Ligii Ochrony Przyrody.

W młodości z upodobaniem jeździł na nartach i pieszo wędrował  po okolicznych górach oraz Tatrach a także pływał w Popradzie. Do późnych lat życia jeździł na rowerze po całej Muszynie, do Leluchowa, Krynicy, Tylicza, Wojkowej, Milika, Żegiestowa. Bardzo cenił sobie stare kapliczki i cerkwie, ubolewał nad odnawianiem starych obiektów niezgodnie z duchem dawnej epoki.

W latach 70-tych zaczął przedstawiać swoje sny mające odzwierciedlenie

w zdarzeniach rzeczywistych a także sny nie związane ze światem realnym.

Pracował w technice rysunku kredkami, poświęcając każdemu rysunkowi wiele czasu i emocjonalnego zaangażowania. Nie miał ambicji zaistnienia w kręgach twórców. Tworzył na swój własny użytek i swoje prace pokazywał wąskiemu gronu znajomych i rodzinie, bratu, siostrom, kuzynom i mnie, swojej siostrzenicy. Miał refleksyjną, wrażliwą naturę, lubił rozmowy o dawnych czasach, o życiu we właściwej hierarchii wartości, której wyznacznikiem

były trzy słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Do końca życia był zatwardziałym kawalerem, wolnym od trosk utrzymania potomków, ale zatroskanym o losy Muszyny, okolicy i całego świata. Był gorliwym zwolennikiem tradycji, starej architektury i sprzętów, którymi się otaczał i zamykał swój dom przed inwazją nowoczesności.

Obecna wystawa prezentuje 33 rysunki tworzone od lat 70-tych do 90-tych
i przybliża osobę Jerzego Niedziałka w dziesiątą rocznicę śmierci. Zmarł 13 grudnia 2007 roku, został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Muszynie. 

 

 

Wujkowi...

 

W starej szafie pozostał ortalion,

szara czapka w przebrzmiałym fasonie,

łapki z drewna do wieszania prania,

parę koszul noszonych na co dzień.

                                                         

...i powrócił obraz starszego Pana,

w dzień pochmurny, na dawnym rowerze,

z nogawkami spiętymi nad kostką

bo tak było przy jeździe bezpieczniej.

 

Wolno obracał koła i czas wolniej płynął,

znane drogi przemierzał, od lat bardzo wielu,

na muszyński Folwark, na schowany Milik,

na Szczawnik, Jastrzębik, Wojkową, Powroźnik.

 

W Miliku przyglądał się świątkom

zrodzonym w łóżku chorego,

a jeden płakał łzami rzewnymi

Drzewa Wiecznie Żywego.

 

Przystawał przy kapliczkach,

sprawdzał czy dobrze się mają,

czy noszą dawne zdobienia,

czy modom nie ulegają.

 

Patrzył na czarne cerkwie,

lustrował okna i ławy

i bardzo ubolewał

jeśli nie były już stare.

 

Zbierał zepsute młynki,

oleodruki Święte

i wieszał zetlałe ramy -

do Głębi Niepojętej.

 

Nocą śnił sny niebywałe,

rano spisywał opowieść

i nieuchwytne chwytał

w zawiłe linie rysunków.

 

Magdalena Chadaj 18.07.2017

Galeria