Niesie mnie po lesie....Poetyckie spotkanie ze Stefanem Kudełko

Czwartek 6 lipca był poetyckim dniem. Spotkanie ze Stefanem Kudełko przyniosło wiele wzruszeń i chwil refleksji nad otaczającym nas światem. Autor tomików: "Oczy ciągle łakome", "Przez różane pola", "Niesie mnie po lesie" zabrał nas w miejsca, które są bliskie poecie, i które na słuchaczach wywarły wielkie wrażenie.

Stefan Kudełko urodził się w Chełmie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie i pedagogikę w Katowicach.Debiutował w prasie. Swój pierwszy tomik wydałw 1999 roku pt. "Symfonie i szepty". Jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Katowicach.

Galeria