Cudze chwalicie, swego nie znacie

Już 5 rok Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Filia w Powroźniku i Parafia Rzymskokatolicka w Powroźniku organizują wakacyjne zajęcia edukacyjne pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w zabytkowej cerkwi, którą w 2013 roku wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkania mają na celu przybliżenie historii świątyni, od momentu jej powstania, aż do czasów współczesnych .  W dniu 6 lipca 2017 roku  odbyły się pierwsze zajęcia, które poświęcone były zakrystii - pierwszej świątyni. Uczestnicy zajęć mogli podziwiać piękną XVI-wieczna polichromię, która pokrywa ściany zakrystii. To Biblia  w obrazkach, która przeznaczona była dla ludzi ówcześnie żyjących, nie potrafiących czytać. Prowadzący zajęcia przewodnik, Paweł Kącki przeprowadził konkurs, który polegał na „odczytaniu” przedstawionych scen z Pisma Świętego. Dzieci spisały się na medal i bez większych problemów opowiedziały historie scen widniejących na ścianach zakrystii. W nagrodę każdy otrzymał pamiątkę w postaci plakietki ze zdjęciem cerkwi.

Uczestnicy zajęć obejrzeli zdjęcia świątyni z 1955, 1962, 1971, 1977 roku oraz współczesne, na których zobaczyli, jak wiele zmieniało się na przestrzeni lat zarówno wokół , jak również we wnętrzu cerkwi.

Ogłoszony został konkurs plastyczny, którego tematem jest zilustrowanie jednej ze scen znajdującej się na polichromii zakrystii zabytkowej świątyni.

Dnia 13 lipca 2017 roku odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną i Parafię Rzymskokatolicką w Powroźniku. Tematem spotkania był ikonostas i poszczególne części cerkwi. Obecnie ikonostas jest rozdzielony, ale pierwotnie była to jedna ściana z ikonami Układ ikon nie jest przypadkowy. Ułożone są one według określonego schematu.

Co to jest prezbiterium. nawa, babiniec, przedsionek? Kto mógł przebywać w tych częściach cerkwi? Dzięki interesującym opowieściom miejscowego przewodnika młodzież mogła zaspokoić swoją ciekawość i poszerzyć wiedzę na temat zabytkowej świątyni.

 Duże zainteresowanie wzbudziła informacja, że podczas budowy cerkwi nie używano gwoździ, a drewniane belki nakładane były jedna na drugą. Uczestnicy zobaczyli też wyryty napis na jednej ze ścian, który mówi o budowniczych świątyni i roku jej powstania. Mieli też możliwość obejrzenia książki Jarosława Giemzy pt. „Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny”.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały karty z zadaniami do wykonania w domu.

W zajęciach uczestniczyli też licznie zebrani kuracjusze.

Tematem kolejnych zajęć zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Filię w Powroźniku i Parafię Rzymskokatolicką w Powroźniku pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, które odbyły się 3 sierpnia 2017 roku były dwie ikony: Sąd Ostateczny i św. Jakub Młodszy Apostoł.

Dzieci poznały historię powstania obu ikony. Odczytały przedstawione na nich sceny.

Uczestnicy zajęć rozwiązali wykreślanki wyrazowe, ułożyli wyrazy z rozsypanki literowej związane z cerkwią. Dużo emocji wywołał labirynt, w którym trzeba było odnaleźć drogę do cerkwi.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia edukacyjne pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Filię w Powroźniku i Parafię Rzymskokatolicką w Powroźniku w ramach zajęć ”Wakacje z biblioteką”.
Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego, którego tematem było zilustrowanie jednej ze scen znajdującej się na polichromii zakrystii zabytkowej świątyni. Przyznano I, II, III miejsce i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymali nagrody: książki, przewodnik po cerkwi, certyfikat, pocztówki z polichromią w zakrystii, magnesy z cerkwią.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zajęciach  i drobne upominki.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć wpisali się do pamiątkowej księgi. 

Galeria