Konkurs "O Żydach i Żydówkach"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zakwalifikowała się do udziału w konkursie „O Żydach i Żydówkach” organizowanym wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity in Action Polska.

Zadaniem biblioteki było przeprowadzenie, w ramach konkursu zajęć dla dzieci i młodzieży inspirowanych otrzymanymi książkami „O Żydach i Żydówkach”, a następnie umieszczenie relacji w Internecie.

W Filii Biblioteki Publicznej w Powroźniku zorganizowano dwa spotkanie dla uczniów klas IV i V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku w dniach 7 i 12 czerwca 2017.

Młodzież  uczestniczyła  w zajęciach edukacyjnych pt. „O Żydach i Żydówkach. Święta żydowskie”, których tematem była kultura żydowska, a w szczególności święta. Spotkanie rozpoczęła burza mózgów. Uczniowie wymieniali się informacjami na temat tego, co wiedzą o kulturze żydowskiej, obyczajach i różnicach kulturowych pomiędzy Polakami i Żydami. Okazało się, że uczniowie pamiętali z lekcji języka polskiego postać Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) i jego wielkie serce, jakie okazywał dzieciom podczas II Wojny Światowej.   Wprowadzeniem do spotkania były wyświetlone filmy-wywiady z Borysem i Miriam z komuny żydowskiej dostępne w serwisie youtube.

Zajęcia miały charakter warsztatów, podczas których dzieci pracowały w czterech grupach. Każda z nich otrzymała materiały informacyjne o danym święcie. Po zapoznaniu się z tekstem uczniowie mieli do wykonania zadania. Grupa święta PURIM – żydowskiego karnawału wykonała maski i przebrała się w stroje: chłopcy kobiece, dziewczyny – męskie. Grupa święta SUKOT, które upamiętnia biblijną wędrówkę Izraelitów na pustyni po opuszczeniu Egiptu miała za zadanie wykonać z kartonów, firanek i obrusów szałas, w który mieszkali Żydzi. Grupa święta ROSZ HASZANA- żydowskiego Nowego Roku miała za zadanie napisać swoje postanowienia na następnych 365 dni. Grupa JOM KIPUR – Dzień Sądu, Dzień Pojednania miała za zadnie napisać list do osoby, którą chcą za coś przeprosić.

Na zakończenie każda z grup zaprezentowała swoim koleżankom i kolegom święto, które było tematem ich pracy. Młodzież wysłuchała nagrania szofaru oraz poznała mity i fakty krążące w świecie na temat narodu żydowskiego.  

Dzieci z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach i bardzo chętnie wykonały przygotowane zadania.

Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczniowie wyzbyli się uprzedzeń. Okazało się, że ich wiedza o kulturze żydowskiej była bardzo znikoma, a tak naprawdę niewiele się od siebie różnimy. Młodzież doszła do wniosku, że  w relacja międzyludzkich najważniejsza jest tolerancja i poszanowanie drugiego człowieka.

My zaś, jako pracownicy instytucji kultury z całą pewnością nie raz jeszcze wykorzystamy scenariusze i materiały pozyskane z konkursu „O Żydach i Żydówkach”.

Galeria nr 1

Galeria nr 2