Spotkanie z cyklu „ MUSZYNIANIE – MUSZYNIE”. „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”….|

22 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie odbył się pokaz filmu  pochodzącego z archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej.
Bohaterami wywiadów nagranych w 1991 roku przez Juliusza Jarończyka oraz Adama Mazura byli:
1. Maria Sanecka - wnuczka Edwarda Medweckiego, bratanica Józefa Medweckiego, burmistrza Muszyny końca XIX w. Niezwykle obrazowo  opowiadała o Muszynie okresu międzywojnia, jarmarkach, pobytach kuracjuszy i letników oraz pensjonatach żydowskich w rozwijającym się uzdrowisku.
2. P. Halaszkowa – dyrektor szkoły, przypomniała nauczycieli  okresu powojennego : p. Olgę Witwicką, Jadwigę Hettperówną, Jana Bełdowicza.
3. Piotr Lubiak, po wojnie pełnomocnik do sprawa osadnictwa na Złockiem, opowiadał jak powstawało uzdrowisko i jaką stanowiło konkurencję dla pobliskiej Krynicy.  
4. Tadeusz Borzemski, emerytowany porucznik, którego historia życia starczyłaby na napisanie niejednej powieści sensacyjno-przygodowej .  Zagorzały turysta i  narciarz. Z wielką swadą opowiadał o swoich losach wojennych, pasji turystycznej i narciarskiej.
Zginął w 1996 r. w nurtach Popradu spływając pontonem.  Swoje ukochane narty przekazał prezesowi  TMZM, który w 2016 r.  oddał je do Muzeum Regionalnego TPP  w Piwnicznej  Zdroju,  wzbogacając największą w Polsce kolekcję nart. 
5. Ks. Leon Zorek, długoletni proboszcz parafii w Złockiem, gdzie przybył w 1947 roku. Przypomniał historię trudnych lat powojennych oraz napady banderowców na okoliczne wioski. Temat ten podjął również znany Mu leśniczy Tadeusz Petrowicz  we wspomnieniach „Zaczęło się w Czarnohorze”.
6. Jadwiga Śliwińska, spokrewniona z Antonim Jurczakiem długoletnim  burmistrzem Muszyny, który wraz z dr Mściwujewskim doprowadził do tego, że Muszyna stała się uzdrowiskiem. Kąpielowa w Łazienkach w Krynicy opowiedziała niesamowitą historię związaną z księciem  Czartoryskim i wybuchem II wojny światowej.
7. Margita Grucela, Słowaczka ze Starej Lubovni, która wraz z mężem pochodzącym z Piwnicznej zamieszkała w Muszynie w 1934 r. Imała się różnych zajęć pracując również u muszyńskich Żydów m. in. u  kupca Fabera. Wspominała również leluchowskich Łemków.
8. Witt Kmietowicz, nauczyciel, rzeźbiarz, pasjonat i znawca historii  Muszyny, kolekcjoner muszynaliów, autor bardzo wielu artykułów opublikowanych w Almanachu Muszyny.
9. Dr Andrzej Staniszewski, wnuk burmistrza Antoniego Jurczaka. Z wysokości ruin zamku na Baszcie opowiedział o  barwnych latach międzywojennych,  jarmarkach i  szczęśliwym dzieciństwie spędzonym u Dziadka.

Dodatkową atrakcją czwartkowego spotkania była prezentacja książek i artykułów Almanachu  Muszyny, które były ściśle związane z tematami wywiadów,  lub były publikowane przez osoby, z którymi te  wywiady w 1991 roku przeprowadzono.  Zachwyt wzbudziły rzeźby p. Witta Kmietowicza, będące w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Muszynie.

Galeria