Szkoła Podstawowa w Bibliotece w Powroźniku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Filia w Powroźniku 22 maja 2017 roku gościła w swoich progach uczniów klasy III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z panią wychowawczynią.

Maj to miesiąc, w którym swoje święto obchodzą książki, biblioteki i bibliotekarze. Spotkanie miało charakter lekcji bibliotecznej, której celem było pokazanie dzieciom biblioteki, zainteresowanie ich wypożyczaniem i czytaniem książek. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest biblioteka, jak zbudowana jest książka, jaka jest różnica między biblioteką szkolną a publiczną, czym różni się biblioteka od księgarni, co to jest antykwariat, jaka jest droga książki od powstania do czytelnika, na czym polega praca bibliotekarza.  Poznały też tytuły  czasopism, z których mogą korzystać w bibliotece.

Po wysłuchaniu wiersza pt. „Skarga książki” wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie wolno zaginać rogów, wyrywać kartek , rysować i pisać po książkach.

Na zakończenie dzieci z przygotowanych kart i okładki złożyły książkę pt. „Życzenia książki”, w której znalazły się takie prośby: Myj ręce przed czytaniem. Nie zaginaj rogów. Wykonaj zakładkę do książki. Nie rysuj i nie kreśl nic na moich kartkach. Odwracaj kartki bez użycia śliny, bo to brzydko i niezdrowo. Nie czytaj przy jedzeniu.

„Życzenia książki”, która będzie przypominać o zasadach postępowania z książką, dzieci otrzymały jako pamiątkę i umieściły na honorowym miejscu w swojej klasie. Wszyscy dostali również zakładki do książki.

Galeria