Lekcja biblioteczna w Powroźniku

W dniu 16 maja 2017 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Filia w Powroźniku miała przyjemność gościć uczniów klasy I wraz z wychowawczynią z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku. 

Maj jest miesiącem poświęconym książkom, bibliotekom i bibliotekarzom. Zajęcia miały charakter lekcji bibliotecznej, której celem było pokazanie dzieciom biblioteki, zainteresowanie ich wypożyczaniem i czytaniem książek. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, co to jest biblioteka, jak zbudowana jest książka, jaka jest różnica między biblioteką szkolną, a publiczną, czym różni się biblioteka od księgarni, jaka jest droga książki od powstania do czytelnika, na czym polega praca bibliotekarza, poznały zasady wypożyczania książek kiedyś i dziś. Duże zaciekawienie wzbudziły książki, których na co dzień dzieci nie oglądają: najmniejsza książka biblioteki, książka wycięta z gazety oraz najstarsza książka z 1928 roku.

Dzieci z wielką uwagą wysłuchały wierszy o książce: „Skarga książki”, „O pewnym Grzesiu”, które wywołały ożywioną dyskusję na temat szanowania książek. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie wolno zaginać rogów, wyrywać kartek , rysować i pisać po książkach.

Na zakończenie dzieci z przygotowanych kart i okładki złożyły książkę pt. „Życzenia książki”, w której znalazły się takie prośby: Myj ręce przed czytaniem. Nie zaginaj rogów. Wykonaj zakładkę do książki. Nie rysuj i nie kreśl nic na moich kartkach. Odwracaj kartki bez użycia śliny, bo to brzydko i niezdrowo. Nie czytaj przy jedzeniu.

„Życzenia książki”, która będzie przypominać o zasadach postępowania z książką, dzieci otrzymały jako pamiątkę i umieściły na honorowym miejscu w swojej klasie. Wszyscy dostali również zakładki do książki.

Galeria