O narodzie Łemkowskim - spotkanie w Bibliotece w Żegiestowie

„I krążą planety i trwa Łemków niebo
Mocno tkwią w ziemi cerkiewne korzenie…” Jerzy Harasymowicz
W roku 2017 mija 70-ta rocznica wysiedlenia narodu Łemkowskiego z terenów m.in. byłego klucza muszyńskiego. Chcąc podkreślić , jak ważną i przełomową rolę w historii naszego regionu odegrało to wydarzenie, Biblioteka Publiczna w Żegiestowie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Żegiestowie zorganizowała spotkanie z Panem mgr Krzysztofem Maczugą, historykiem , pasjonatem tematu Łemków i Łemkowszczyzny. Głównym tematem prelekcji była m.in. chronologia przesiedleń do 1940 roku , poprzez Akcję „Wisła” w 1947 roku, do przesiedleń w 1948 roku., dowiedzieliśmy się jak wyglądały przesiedlenia, na czym dokładnie przebiegała akcja „Wisła” w 1947 roku, kto brał w niej udział, gdzie znajdowały się punkty zborne i wiele innych ważnych szczegółów dotyczących akcji wysiedleńczej. Poznając historię wysiedlenia narodu Łemkowskiego obejrzeliśmy ciekawą prezentację multimedialną pełną starych zdjęć, fotografii przedstawiających rodziny łemkowskie, dokumenty, miejsca.

Galeria