Spotkanie z Barbarą Paluchową w Bibliotece w Żegiestowie

„…a kiedy Droga się urwie
w szczerym polu zdumionego żalu 
wyrzucisz wszystko, co niosłeś 
i znów staniesz się 
Tajemnicą ?” 
Barbara Paluchowa 


Dnia 16 marca, Biblioteka Publiczna w Żegiestowie miała zaszczyt i ogromną przyjemność gościć poetkę, malarkę, dziennikarkę, Kawalera Orderu Uśmiechu - Panią Barbarę Paluchową. To spotkanie miało szczególny charakter, gdyż Pani Barbara została uhonorowana przez „Gazetę Krakowską” tytułem Osobowość Roku 2016 w kategorii kultura. Cieszymy się i gratulujemy serdecznie , tym bardziej, że Pani Basia Paluchowa była naszym najmilszym gościem już po raz kolejny. Mogliśmy wysłuchać niezwykłych, ciepłych, pogodnych wspomnień o Pani Danucie Szaflarskiej, z którą Pani Barbara była zaprzyjaźniona. Mieliśmy okazję wysłuchać wierszy z ostatniego tomiku pt. ”Tam, gdzie rosną gorzkie kwiaty”. Pani Basia zaprezentowała nam także swoje ostatnie wiersze , przepiękne, refleksyjne, dotykające w szczególny sposób rzeczy i spraw ostatecznych. W spotkaniu wzięły udział m.in. panie z Koła Aktywnych Kobiet „Żegiestowianki” , które bardzo aktywnie działają realizując swoje pasje i zainteresowania, pomagając, wspierając lokalne inicjatywy. 
Za pomoc w organizacji spotkania i bezcenne wsparcie, dziękuję Pani Monice Piwowar, Panu Pawłowi Dulakowi , za oprawę fotograficzną, Panu Jerzemu Jędrysowi.

Galeria