Muszyna w prozie i poezji. Prezentacja "Biblioteki Almanachu Muszyny" 2019

14 lutego 2020 roku w Bibliotece Publicznej w Muszynie odbyła się prezentacja książki „Muszyna w poezji i prozie”, wydanej w ramach serii roczników „Biblioteka Almanachu Muszyny”. Opracowanie ukazało się staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, redaktor naczelnej „Almanachu Muszyny”.

Najnowszy tom „Biblioteki Almanachu Muszyny” poświęcony został Muszynie w utworach poetyckich i prozatorskich, przy okazji pokazując również sylwetki ich autorów. W antologii znalazły się fragmenty dzieł znanych pisarzy, którzy trwale zapisali się w historii literatury, a także teksty amatorów, dla których pisanie wynika z przywiązania do ukochanej miejscowości i z potrzeby serca. W wydawnictwie zaprezentowano także cytaty z twórczości osób, które nie aspirowały do miana literatów, a które tworząc w wieku XIX i na początku XX dotykały spraw Muszyny w swych pracach z różnych dziedzin wiedzy (kartografia, geografia, balneologia, etnografia). Uwzględniono dzieła Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego, Szczęsnego Morawskiego, Bolesława Skórczewskiego, Józefa Łepkowskiego, Wincentego Pola, Mieczysława Orłowicza i innych.

Komentując zawartość książki Bożena Mściwujewska-Kruk powiedziała: Wybór literackich fragmentów oparliśmy w dużej mierze o nasze almanachowe zbiory. Zaczerpnęliśmy z dzieł uznanych twórców, począwszy od Długosza, Kochanowskiego, a skończywszy na Harasymowiczu i Ziemianinie. Pod koniec alfabetycznie ułożonego zbioru umieściliśmy osobno parę limeryków i kilka muszyńskich ciekawostek. Staraliśmy się dotrzeć do pierwotnych wydań bądź reprintów, przy czym korzystając ze źródeł dziewiętnastowiecznych w cytowanych fragmentach zachowaliśmy język oryginałów, nie stosując reguły uwspółcześniania pisowni. Chcieliśmy, by Czytelnicy mogli zakosztować archaicznego języka, którym posłużyli się autorzy.

Źródło: https://www.facebook.com/AlmanachMuszynyRedakcja