Antoni Jurczak - burmistrz Muszyny

Zapraszamy w czwartek 16 maja na spotkanie z cyklu Muszynianie Muszynie. Tym razem pan Adam Mazur przedstawi postać Antoniego Jurczaka (1865-1945).

Postać nieprzeciętna w swoim środowisku, uczynił z miasteczka na pograniczu Galicji i Słowacji w cesarstwie Austro-Węgierskim uzdrowisko II Rzeczypospolitej, które gościło w sezonie letnim 1938 r. ponad 10000 kuracjuszy. Syn Jana i Wiktorii z domu Sikorskiej urodził się w Muszynie 23 stycznia 1865 roku.

Mając 35 lat został wybrany radnym, zaś od wyborów w 1903 r. został członkiem zwierzchności gminnej w Muszynie tj. powierzono mu stanowisko zastępcy burmistrza.

W kolejnych kadencjach pełnił tę funkcję aż do 1912 r., gdy został wybrany burmistrzem. Stanowisko burmistrza społeczność muszyńska powierzała mu aż do czasu, gdy w wyborach samorządowych w 1938 r. wycofał swą kandydaturę. Miał wówczas już 72 lata, właśnie owdowiał, uznał, że należy dać szansę wykazania się młodszym w służbie publicznej.

fragment artykułu opublikowanego w Almanachu Muszyny 1991