Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy... - VI Gminny Konkurs Recytatorski

Ogłaszamy regulamin VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

W tym roku zapraszamy uczestników do przygody z historią Polski. W rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczestnicy konkursu przygotowują wiersze o tematyce patriotycznej. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

 

Regulamin

VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego

organizowanego przez

Bibliotekę Publiczną Miasta i  Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie

 

pod tytułem

"Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”

 

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2018 r.

 

IOrganizatorzy konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie.
 2. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna/www.biblioteka.muszyna.pl/

 

II. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja poezji patriotycznej adresowanej do dzieci i młodzieży w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
 2. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 3. Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

 

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat z terenu gminy Muszyna.
 2. Uczestnicy przygotowują do prezentacji dowolnie wybrany wiersz o tematyce patriotycznej.
 3. Każdy uczestnik recytuje indywidualnie.
 4. Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie utworu poetyckiego, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 5. Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, muzyka, elementy scenograficzne, jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu.
 6. Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego będą podzieleni i oceniani według grup wiekowych:
 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dzieci od 7 - 9 lat,
 • dzieci od 10 - 12 lat
 1. Minimalna długość wiersza  dla dzieci w wieku 7-12 lat to 12 wersów.
 2. Uczestnicy konkursy mogą w nim wziąć udział za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Wszyscy uczestnicy recytują wiersze do mikrofonów na statywach, nie dopuszcza się użycia mikroportów.

 

 

IV. Etapy konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i szkolnych oraz eliminacji gminnych.

 1. Etap I - eliminacje będą przeprowadzane w oddziałach przedszkolnych     i szkolnych w terminie do 31 października 2018 roku. Protokół (załącznik nr 2) oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) z I etapu konkursu należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres biblioteka@muszyna.pl lub osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, ul. Rynek 31 33-370 Muszyna.

 

Udział dzieci w I etapie jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji. Na tym etapie komisja liczy minimum 3 członków. Do etapu gminnego zakwalifikują się osoby, które uzyskają I, II, III miejsce i wyróżnienie (maksymalnie 10 osób w każdej kategorii wiekowej).

 

 1. Etap II - eliminacje gminne zostaną przeprowadzone w Dworze Starostów w Muszynie, ul. Kity 17 w godz. 9.00 – 12.00 w dniach:

 

 • 19 listopada 2018 (poniedziałek): Muszyna – Szkoła nr 1, 2 i przedszkola,
 • 20 listopada 2018 (wtorek): Andrzejówka, Milik, Żegiestów,
 • 21 listopada 2018 (środa): Powroźnik, Złockie, Jastrzębik.

 

W eliminacjach gminnych zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca

i wyróżnienia (do trzech wyróżnień).

 

Prezentacja finalistów i rozdanie nagród nastąpi 24 listopada 2018

roku (sobota) w Dworze Starostów, ul. Kity 17, o godz. 10.00.

Laureaci I miejsc wszystkich kategorii wystąpią w finale.

 

V. Ocena.

Punktacja w skali 1 - 5.

 

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę:

- pamięciowe opanowanie utworu,

- dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),

- ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi, rekwizyty).

 

Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów. Werdykt Jury jest ostateczny
i niepodważalny.

 

VI. Nagrody i podziękowania.

 1. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
 2. Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.

 

VII. Uwagi końcowe.

1.Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie  wyrażeniem zgody na wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Organizator działa zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)