120. Adama Ziemianina

7 lipca (sobota) o godzinie 15.00 zapraszamy na spotkanie z Adamem Ziemianinem, poetą urodzonym w Muszynie. 
Tegoroczne spotkanie będzie wyjątkowe. Świętujemy bowiem 70. urodziny Poety oraz 50 lat jego pracy twórczej.
Autor tomików poezji i prozy: 
"Wypogadza się nad naszym domem" (1975)
"Pod jednym dachem" (1977)
"Nasz słony rachunek" (1980)
"W kącie przedziału" (1982)
"Makatka z płonącego domu" (1985)
"Wiersze dla Marii" (1985)
"Zdrowaś Matko – łaski pełna" (1987)
"Dwoje na balkonie" (1989)
"Boski wieczorny młyn" (1990)
"List do zielonej ścieżki" (1993)
"Dom okoliczności łagodzących" (1995)
"Ulica Ogrodowa" (1996)
"Nosi mnie" (1997)
"A Weaver From Radziszów" (1997)
"Plac Wolności" (1999)
"Gościniec" (1999)
"Na głowie staję" (2002)
"Modlitwy mojego wieku" (2004)
"Notesik amerykański" (2004)
"Makatki" (2005)
"Dzikie zapałki" (2007)
"Przymierzanie peruki" (2007)
"Co za szczęście!" (2008)
"Chory na studnię" (2008)
"Z nogi na nogę" (2013)
„Zakamarki” (2016)
"Okrawki" (2017).
 
 
Dużą popularność przyniosły mi wiersze śpiewane m.in. przez Elżbietę Adamiak, Jacka Wójcickiego, czy zespoły Wolna Grupa Bukowina, a przede wszystkim przez Stare Dobre Małżeństwo. Płyty tej lubianej grupy np. MAKATKICZARNY BLUES O CZWARTEJ NAD RANEM, czy solowa płyta Krzysztofa Myszkowskiego składają się w większości z moich wierszy.
Od 1978 r., aż do rozwiązania, należałem do Związku Literatów Polskich. W ostatniej, przerwanej stanem wojennym kadencji byłem skarbnikiem krakowskiego Zarządu ZLP. Obecnie jestem członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Należę również do PEN CLUBU. W 1993 r. obchodziłem 25 lecie pracy twórczej. Z tej okazji w Krakowskiej Filharmonii odbył się uroczysty koncert, w którym wystąpili przyjaciele śpiewający i recytujący moje wiersze. Koncert zgromadził tłumy miłośników poezji. Był również retransmitowany przez krakowską TV. 
21 czerwca 1999 r. w krakowskich Sukiennicach otrzymałem Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce przyznany przez Krakowską Filię Fundacji Kultury Polskiej. W 2002 roku wydałem tom wierszy NA GŁOWIE STAJĘ, a w 2004 NOTESIK AMERYKAŃSKI i MODLITWY MOJEGO WIEKU (Wydawnictwo Gaudium). Rok 2005 przyniósł MAKATKI, które graficznie opracowała córka - Halszka. Książka ta zdobyła tytuł Najlepszej Krakowskiej Książki Miesiąca - luty 2006 r.
W 2007 r. ukazał się tom PRZYMIERZANIE PERUKI - najbardziej bolesny, opisujący chorobę i śmierć żony - Marii. Za książkę tę przyznano mi Nagrodę im. Władysława Orkana(2008).
Rok 2008 przyniósł tom wierszy CO ZA SZCZĘŚCIE! i tom opowiadań CHORY NA STUDNIĘ. Obie wydane przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie. W latach osiemdziesiątych powstał dokumentalny film Krzysztofa Miklaszewskiego, a w latach 90-tych artystyczny portret filmowy stworzył Piotr Słowikowski. W 2001 r. kolejny obraz - "Źródła i korzenie", zrealizowała dla telewizji Iza Szylko.