Globalnie w bibliotekach - w Bibliotece w Żegiestowie

Biblioteka Publiczna MIGU Muszyna – Filia w Żegiestowie bierze udział w programie  realizowanym przez  Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  pt. „Globalnie w bibliotekach”. 

Projekt, poprzez warsztaty dyskusyjne i filmowe, wprowadza uczestników , dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żegiestowie, w temat pomocy humanitarnej,  trudnych wydarzeń związanych z  konfliktami wojennymi  i katastrofami naturalnymi. 

W związku z realizacją projektu  Filia Biblioteki Publicznej w Żegiestowie gościła  Pana Artura Niemczyka –  pomysłodawcę i założyciela Polskiego Zespołu Humanitarnego , członka Rady Fundacji, koordynatora kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu pomocy humanitarnej, rozwojowej i edukacyjnej. Pan Artur w sposób niezwykle interesujący i przystępny opowiedział nam o sytuacji mieszkańców Ukrainy, o panującym tam konflikcie wojennym,  o niesieniu pomocy  tym, którzy najbardziej jej potrzebują , dzieciom i dorosłym, szpitalom, szkołom, domom  dziecka,  o działalności ludzi , którzy zajmują się pomocą humanitarną, o zasadach , jakie obowiązują podczas niesienia takiej pomocy.  Mieliśmy wyjątkową okazję  wysłuchać opowieści o pracy, która jest wielką pasją  pana Artura, opowieści o ludziach niosących profesjonalną pomoc i wsparcie ludziom  najbardziej potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy, panu Arturowi Niemczykowi za poświęcony nam czas, za przekazaną wiedzę, za uświadomienie, jak ważna i potrzebna jest pomoc humanitarna.

Za współpracę dziękuję  pani mgr Agnieszce Pawlik- Janicy, pani mgr Monice Rogóż, pani mgr Beacie Wallas – Gamrot.

Galeria