Spotkanie autorskie z Wandą Łomnicką - Dulak w Filii w Żegiestowie

„W Żegiestowie (…)

Wiatr od Pustej przygnał

z chmurami tęsknotę

Zmieszał z szelestem

liści i modlitwą potoku (…)” 

Wanda Łomnicka – Dulak

 „Zatrzymane w kadrze. Historia Żegiestowa na starych fotografiach ”  to tytuł  drugiej części wystawy fotograficznej , której wernisaż odbył  się 26 kwietnia  w Filii Biblioteki Publicznej w Żegiestowie.

Organizatorzy wystawy, Biblioteka Publiczna MIGU Muszyna Filia w Żegiestowie i Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa  składają serdeczne podziękowania  wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania II części wystawy:  Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa, Panu Grzegorzowi Maciejewskiemu, Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Żegiestowie, Pani mgr Lidii Łukasik, Panu Pawłowi Dulakowi, Panu Henrykowi Czerwińczakowi, Pani Halinie Tischner, Państwu Kazimierze i Władysławowi Smydom,  Pani Barbarze Natkańskiej, Pani Hannie Maciejewskiej, Państwu Józefie i Eugeniuszowi Dulakom, Państwu Grażynie i Marianowi Szablom, Pani Marii Kumore, Panu Ryszardowi Kosibie.  

Dziękujemy Państwu za okazane nam wielkie zaufanie, wsparcie i serdeczną przyjaźń.  Wernisaż połączony był ze spotkaniem autorskim. Mieliśmy zaszczyt gościć poetkę piwniczańską , Panią Wandę Łomnicką – Dulak, autorkę 10 tomików wierszy, tworzącą w gwarze górali nadpopradzkich, regionalistkę, laureatkę wielu nagród w konkursach literackich, odznaczoną orderem  Gloria Artis przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Mieliśmy niezwykłą przyjemność wysłuchać wierszy czytanych przez  Panią  Wandę, z jej autorskich tomików.  Wzruszające, ujmujące swoją skromnością i powagą, pełne refleksji, prawdy o życiu, ukazujące piękno i surowość  otaczającej nas natury – wiersze Pani Wandy Łomnickiej – Dulak to piękna uczta literacka. Serdecznie dziękujemy, Pani Wando !

Galeria