Klub Aktywnego Seniora w Żegiestowie

W Żegiestowie rozpoczął  swoją działalność  Klub Aktywnego Seniora.  Jest to projekt  Fundacji Inicjatyw Oświatowych w Żegiestowie  wsparty finansowano przez  Asos 2014 - 2020  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej  Osób Starszych  na lata 2014 – 2020.  Do projektu,  realizowanego  przez Szkołę Podstawową  w Żegiestowie oraz Bibliotekę Publiczną MIGU Muszyna – Filię w Żegiestowie, zostali zaproszeni seniorzy 60+ z Żegiestowa i okolic oraz dzieci w wieku 7-12 lat ze Szkoły Podstawowej w Żegiestowie.

Głównym celem projektu jest łączenie pokoleń i pokazywanie możliwości twórczego spędzania wolnego czasu  i aktywnej integracji, jak również wzajemne uczenie się od siebie. Zaplanowane działania obejmują  różne formy aktywności: warsztaty kulinarne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, komputerowe,  pogotowie naukowe, spotkania czytelnicze, spotkania z rehabilitantem i możliwość skorzystania z sanatoryjnej bazy zabiegowej,  spotkanie z psychologiem, wyjazdy krajoznawcze,  wyjazdy do filharmonii, teatru, kina. W programie projektu nie mogło zabraknąć działań dotyczących obchodów  stulecia odzyskania niepodległości: nagranie audiobooka z poezją i prozą o tematyce  niepodległościowej,  zorganizowanie wystawy fotograficznej upamiętniającej historię Żegiestowa w 20- leciu międzywojennym,  zorganizowanie montażu słowno – muzycznego  na cześć rocznicy.

Zachęceni  powodzeniem, jakim cieszył się  Uniwersytet Wolnego Czasu, projekt  Fundacji Inicjatyw Oświatowych w Żegiestowie  realizowany  w  minionym roku, mamy nadzieję ,że i tym razem nie zabraknie nam energii, pasji, odwagi  i radości w działaniu.

Galeria...